Actie 5 oktober: elk kind in zorgzame handen

Actiepagina crisis in de kinderopvang

De hele sector kinderopvang heeft momenteel personeelstekorten. De werkdruk ligt te hoog, waardoor er overgeschakeld wordt op verminderde dienstverlening. Voor medewerkers in de kinderopvang, voor ouders én voor kinderen is het dringend tijd dat de Vlaamse overheid in actie schiet om de nodige structurele veranderingen door te voeren. Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en Dienst Kinderopvang Stad Gent willen dat die structurele veranderingen er snel komen. Daarom lieten alle Gentse kinderopvanglocaties op 5 oktober voor de tweede keer van zich horen.

Steek jouw handen mee onder een betere kinderopvang

We sluiten ons aan bij het initiatief #de1000eerstedagen.Onder de slogan 'Elk kind in zorgzame handen' en 'Er zijn meer handen nodig' voerden we actie voor meer kwaliteit in de kinderopvang. We verzamelden zo veel mogelijk ‘handen’ met een boodschap op. En we waren met veel! Zo'n 500 à 600 mensen staken hun handen op voor een betere kinderopvang.

Beroep van kinderbegeleider aantrekkelijker maken

Enkel zo kunnen we onze kinderen geven wat ze nodig hebben: zorg, liefde en aandacht. En enkel zo geven we onze kinderbegeleiders het respect dat ze verdienen. Daarom strijdt het LOK voor:

  • Een betere verloning.
  • Minder kinderen per begeleider naar analogie met andere landen. In België is dit momenteel 9, in Griekenland en Finland: 4 in Frankrijk, Polen Zweden, Denemarken: 5 en in Groot-Brittannië en Nederland: 3.
  • Een degelijke vooropleiding met een diversiteit in profielen. In elk kinderdagverblijf moeten naast medewerkers met een diploma kinderzorg minstens 40% bachelors werken. Zoals dat in de meeste landen in Europa het geval is.
  • Een degelijke subsidiëring per kindplaats die kwalitatieve en toegankelijk kinderopvang mogelijk maakt, rekening houdend met de vraag naar opvang.
  • Meer kindvrije uren om vorming optimaal te laten renderen.
  • Een integrale blik op het jonge kind en een betere samenwerking tussen sectoren.

Teken de petitie

Er is nood aan een Marshallplan voor kwalitatieve kinderopvang. We willen erkenning van het pedagogisch belang van de 1000 eerste dagen en structurele veranderingen en investeringen in de kinderopvang, vertrekkend vanuit de noden van het kind en de ouder.

Wil jij dat ook? Teken de petitie!

Het belang van de eerste levensjaren

Die eerste levensjaren hebben een zeer grote invloed op de rest van de ontwikkeling van kinderen. Bij baby’s gaat het onder andere om het juist interpreteren van signalen en het fysiek en emotioneel nabij zijn bij kinderen. Bij de peuters gaat het over het uitdagen en feedback te geven.

Documenten