Visie Stad Gent op kinderopvang

Het kind staat centraal. Wat de andere pijlers zijn, lees je hier.

Het landschap van de kinderopvang staat niet stil. Onze Dienst Kinderopvang is dan ook continu in beweging! We werken momenteel volop aan een update van onze visie. Binnenkort lees je ze hier.

Je kan wel al eens piepen in onze brochure van de kinderopvang (0 tot 3 jaar) en de buitenschoolse opvang (3 tot 12 jaar).