Info onthaalouders Stad Gent

Op zoek naar een onthaalouder voor je baby of peuter? Onze onthaalouders vangen je kind graag op.

Wat doen onthaalouders?

Een onthaalouder organiseert kinderopvang in de eigen woning. Hij of zij vangt tijdens weekdagen kinderen van 0 tot 3 jaar op voor ouders die hun kind overdag niet zelf kunnen opvangen. Er zijn maximaal 8 kinderen tegelijk aanwezig.

Sommigen organiseren ook naschoolse opvang (tot 12 jaar) en vakantieopvang. De onthaalouders bepalen zelf de openingsuren en openingsdagen. De onthaalouder zorgt voor gezonde en gevarieerde voeding, verluieren en verzorgen en een veilige speel- en slaapruimte. Hij of zij geeft de kinderen warmte en geborgenheid en leert hen omgaan met verschillen en regels in groepsverband.

Alle onthaalouders werken voor de Dienst voor Onthaalouders Stad Gent. We gaan regelmatig op huisbezoek en zorgen voor ondersteuning. 

Dienst voor Onthaalouders biedt geen kortstondige opvang bij crisissituaties en is geen babysit.

Maandelijkse bijdrage?

Je betaalt maandelijks aan de Dienst voor Onthaalouders. Je financiële bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en de opvangduur en gelijk aan het dagtarief van Kind & Gezin. Verzekering en gezonde voeding (middagmaal en fruitpap/vieruurtje) zijn inbegrepen.

We geven korting aan wie meerdere kinderen ten laste heeft en aan gezinnen met een meerling.

Waar?

Een overzicht van de onthaalouders vind je in de folder.