Tarieven en kortingen in de buitenschoolse opvang

Hoeveel kosten de verschillende opvangmomenten en maaltijden? Heb je een beperkt inkomen? Vraag korting aan.

Tarieven

De tarieven voor opvang worden jaarlijks aangepast. Je vindt ze hier: 'Wat betaal ik als ouder in een STIBO?' en 'Wat betaal ik als ouder in een IBO?'.

Kortingen

  • Ouders met een lager inkomen kunnen, bij het voorleggen van het nodige bewijs, een korting krijgen op de prijs van de opvang en de catering. Je krijgt deze korting als je je meest recente belastingfiche indient bij de verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang. Of mail ze naar kindfacturatie@stad.gent Andere aanvragen voor een sociaal tarief worden individueel bekeken. 
    • Korting voor opvang als je jaarlijks belastbaar gezinsinkomen lager ligt dan €33.000.
    • 25% korting op catering als je jaarlijks belastbaar gezinsinkomen lager ligt dan €23.000.
    • 100% korting op opvang en 80% korting op catering als je inkomen gelijk is aan een leefloon of een equivalent van het leefloon.
  • Ouders die meerdere kinderen t.e.m. 12 jaar ten laste hebben, krijgen 25% gezinskorting op de totale ouderbijdrage. Ook bij co-ouderschap of een nieuw samengesteld gezin wordt deze korting toegekend. De gezinskorting is combineerbaar met de inkomensgerelateerde korting, maar niet met het sociaal tarief.
  • Pleegkinderen krijgen korting als er een attest is.

Deze kortingen zijn één schooljaar geldig.

Ze worden niet automatisch verrekend. Contacteer hiervoor de verantwoordelijke van de opvanglocatie.

Fouten in de factuur?

Contacteer de verantwoordelijke van je opvanglocatie.

Documenten