Tarieven en kortingen in de opvang voor baby's en peuters

Wat is de kostprijs? Heb je een beperkt inkomen? Vraag een kortingstarief aan bij Kind & Gezin of OCMW Gent.

Hoeveel kost het?

De kostprijs is afhankelijk van de opvangduur, het inkomen van de ouders en het aantal kinderen van het gezin. De prijs varieert tussen minimaal € 6,00 en maximaal € 33,31 per dag in het jaar 2023.

Ouders kunnen per dag kiezen voor een volle dag of een halve dag opvang (maximum verblijf 5 uur). De ouderbijdrage bedraagt dan 60% van de normale bijdrage.

Alle maaltijden zijn in de prijs inbegrepen. De vacuümmaaltijden worden geleverd door een externe leverancier, versheid en kwaliteit zijn gegarandeerd. Op vraag voorzien we vegetarische voeding of voeding zonder varkensvlees. Donderdag is standaard veggiedag. Een dieetmaaltijd is verkrijgbaar na het voorleggen van een medisch attest en het betalen van een meerprijs. Speciale melkvoeding voorzie je als ouder zelf.

Je voorziet zelf pampers voor je kind.

Je ontvangt maandelijks een afrekening met de kosten van de voorbije maand, in de eerste week van de volgende maand. De betalingswijze spreek je af met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. De betaling verloopt bij voorkeur via domiciliëring. Je ontvangt jaarlijks rond maart/april een fiscaal attest.

De inkomensgerelateerde ouderbijdrage wordt berekend aan de hand van de kindcode, die je als ouder zelf via de website van Kind&Gezin aanvraagt. Hiervoor heb je een e-ID en kaartlezer, een federaal token of itsme nodig. Hulp nodig? Contacteer Kind & Gezin. Meer info op www.kindengezin.be of telefonisch via de Kind en Gezin-lijn. Ook je eigen opvanglocatie kan helpen.

Na de online berekening krijg je je attest inkomenstarief. Dat bezorg je aan de opvanglocatie.

Verminderd tarief

Heb je een beperkt inkomen? Kind & Gezin en OCMW Gent kunnen je een individueel verminderd tarief toekennen.

Voorwaarden?

Kind & Gezin:

Je kan een individueel verminderd tarief aanvragen als:

 • de opvanglocatie (stedelijk of privé) werkt met het inkomensgerelateerd tarief;
 • je een werkloosheidsvergoeding ontvangt;
 • je inkomen met 50% is gedaald tegenover het inkomen dat als basis diende voor de berekening van je tarief;
 • er een officiële wijziging is in je gezinssituatie (huwelijk, echtscheiding…) waardoor het tarief berekend wordt op basis van een ander inkomen;
 • je een bijkomend kind ten laste hebt;
 • je een opleiding volgt bij VDAB of OCMW.

Meer info op de website van Kind & Gezin.

OCMW Gent:

Kan je je (verminderd) tarief voor kinderopvang niet betalen? Dan kan je een aanvraag doen bij OCMW Gent voor een individueel verminderd tarief.

Naargelang jouw situatie kan het OCMW: 

 • ​het vastgelegde tarief halveren (met een minimum van € 6,00 per dag);
 • het standaardminimumtarief van € 6,00 toekennen;
 • het laagst mogelijke tarief van € 1,89 toekennen (o.a. voor wie leefloon of schuldhulp ontvangt).

Het toegekende tarief is geldig voor 1 jaar. Daarna herbekijkt OCMW Gent jouw situatie. 

Volg je een opleidingstraject bij OCMW of VDAB en krijg je van Kind & Gezin al het tarief van € 3,60 maar heb je moeite om dit te betalen? Dan kan je aan OCMW Gent vragen om het laagste tarief toe te kennen.

Ben je een minderjarige schoolgaande moeder? Dan krijg je automatisch het laagste tarief als je opvang gebruikt die het inkomenstarief toepast.

Gezinnen met een leefloon in Gent en ouders van kinderen met een medische kaart (= gezinnen zonder geldige verblijfsdocumenten, kinderen op de vlucht) betalen ook dit laagste tarief.

Wat heb je nodig?

Voor de aanvraag bij Kind & Gezin:

 • identiteitskaart;
 • meest recente aanslagbiljet personenbelasting.

Voor de aanvraag bij OCMW Gent:

 • ​identiteitskaart;
 • tariefberekening door Kind & Gezin;
 • bewijzen van je laatste maandelijkse betalingen (huishuur, energiekosten…);
 • bewijzen van je inkomsten (loonfiches, kinderbijslag, uitkering…).

Aanvraag?

Kind & Gezin:

Heb je moeite met je aanvraag? De verantwoordelijke van je opvanglocatie helpt je graag verder.

OCMW Gent:

Een maatschappelijk werker doet een sociaal-financieel onderzoek. Op basis hiervan beslist het OCMW om een verminderd tarief toe te kennen. 

 • Ben je al cliënt bij OCMW Gent? Vraag hulp aan jouw maatschappelijk werker.
 • Ben je nog geen cliënt? Ga naar het welzijnsbureau in je buurt. Een maatschappelijk werker helpt je met je vraag.

Je ontvangt een aangepast attest dat je aan de verantwoordelijke van jouw opvanglocatie kan afgeven.