Info buitenschoolse opvang

Ontdek alles over buitenschoolse opvang in Gent: de locaties, openingsuren, sluitingsdagen, ...

Wat is buitenschoolse opvang?

De stedelijke buitenschoolse opvang organiseert op schooldagen jaaropvang en vakantieopvang tijdens vakantieweken en snipperdagen van onderwijs.

Schoolgaande kinderen kunnen op schooldagen en op schoolvrije dagen terecht in de verschillende (ST)IBO's: (Stedelijke) Initiatieven Buitenschoolse Opvang Stad Gent. Afhankelijk van de locatie is er opvang vanaf 7u of 7u30 tot 18u, 18u30 of 19u. Er worden kinderen opgevangen vanaf het instapmoment in een kleuterschool tot 6 jaar, 8 jaar of zelfs 12 jaar. Dit is afhankelijk van de locatie. Ook opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is mogelijk.

STIBO's palen vaak aan stedelijke scholen. Kinderen die naar die stedelijke (kleuter)school gaan, kunnen enkel in de aanpalende STIBO buitenschoolse opvang aanvragen.

IBO’s werken samen met 1 tot 4 scholen. Waar nodig worden de kinderen voor de avond- en woensdagnamiddagopvang te voet afgehaald aan de scholen.

Klein & Wijs biedt een niet-stedelijk alternatief voor buitenschoolse opvang aan.

Wanneer is er buitenschoolse opvang?

Er is opvang op schooldagen en schoolvrije dagen.

Ook op woensdagnamiddag kunnen kleuters die geen school lopen in het stedelijk net, opvang vragen op voorwaarde dat je ze zelf naar het STIBO brengt én dat de capaciteit het toelaat. Contacteer hiervoor de opvanglocatie. 

Tijdens vakanties kan je je kinderen inschrijven in een (ST)IBO naar keuze. Je bent dan niet gebonden aan 1 locatie.

Er wordt ook zaterdagopvang voorzien.

Op zondag wordt er geen opvang georganiseerd.

Sluitingsdagen

De opvanglocaties zijn gesloten op wettelijke feestdagen, brugdagen en pedagogische studiedagen. In het begin van elk schooljaar geven we de sluitingsdagen door. Van zodra de pedagogische studiedagen gekend zijn, informeren we je.

In de week van de Gentse Feesten en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er enkel noodopvang. Alle opvanglocaties, behalve 1, zijn dan gesloten. We vragen je tijdig om je kind hiervoor in te schrijven. 

Instapmomenten op school

Bij de start in een kleuterschool kunnen ouders online buitenschoolse opvang aanvragen. Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kunnen op volgende instapmomenten naar de kleuterschool:

  • de 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • de 1ste schooldag van februari
  • de 1ste schooldag na Hemelvaart

Tarieven en kortingen

Hier vind je alle info.

Opvang aanvragen?

Bij inschrijving maak je een 'basisplan' jaaropvang op. Hierin worden de opvangmomenten en maaltijden genoteerd.
Elke maand, tussen de 1ste en de 15de, kan je dit opvangplan online aanpassen voor de daarop volgende maand. Tussen de 16de en het einde van de maand kan je het opvangplan voor de tweede helft van de daarop volgende maand aanpassen.

In het begin van de maand en de 10de van de maand krijg je een herinnering om het opvangplan van de daaropvolgende maand aan te passen.

Hulp nodig? Mail naar buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent of vraag ondersteuning in de opvanglocatie van je keuze.

Deze handleiding over hoe je je kind kan inschrijven, kan je ook al een stuk op weg helpen.

Brochure

Lees meer over onze opvanglocaties.