Info buitenschoolse opvang

Ontdek alles over buitenschoolse opvang in Gent: de locaties, openingsuren, sluitingsdagen, ...

Wat is buitenschoolse opvang?

De stedelijke buitenschoolse opvang organiseert op schooldagen jaaropvang en vakantieopvang tijdens vakantieweken en snipperdagen van onderwijs.

Schoolgaande kinderen kunnen op schooldagen en op schoolvrije dagen terecht in de verschillende stedelijke locaties voor buitenschoolse opvang. Afhankelijk van de locatie is er opvang vanaf 7u of 7u30 tot 18u. Er worden kinderen opgevangen vanaf het instapmoment in een kleuterschool tot 6 jaar, 8 jaar of zelfs 12 jaar. Dit is afhankelijk van de locatie. Ook opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is mogelijk.

Klein & Wijs biedt een niet-stedelijk alternatief voor buitenschoolse opvang aan.

Wanneer is er buitenschoolse opvang?

Er is opvang op schooldagen en schoolvrije dagen.

Ook op woensdagnamiddag kunnen kleuters die geen school lopen in het stedelijk net, opvang vragen op voorwaarde dat je ze zelf naar de opvang brengt én dat de capaciteit het toelaat. Contacteer hiervoor de locatie. 

Tijdens vakanties kan je je kinderen inschrijven in een buitenschoolse opvang naar keuze. Je bent dan niet gebonden aan 1 locatie.

Er wordt ook zaterdagopvang voorzien.

Op zondag wordt er geen opvang georganiseerd.

Sluitingsdagen

De opvanglocaties zijn gesloten op wettelijke feestdagen, brugdagen en pedagogische studiedagen. In het begin van elk schooljaar geven we de sluitingsdagen door. Van zodra de pedagogische studiedagen gekend zijn, informeren we je.

In de week van de Gentse Feesten en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er enkel noodopvang. Alle opvanglocaties, behalve 1, zijn dan gesloten. We vragen je tijdig om je kind hiervoor in te schrijven. 

Instapmomenten op school

Bij de start in een kleuterschool kunnen ouders online buitenschoolse opvang aanvragen. Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kunnen op volgende instapmomenten naar de kleuterschool:

  • de 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • de 1ste schooldag van februari
  • de 1ste schooldag na Hemelvaart

Tarieven en kortingen

Hier vind je alle info.

Opvang aanvragen?

Op deze pagina krijg je meer uitleg over het aanvragen van buitenschoolse opvang.

Deze handleiding over hoe je je kind kan inschrijven, kan je ook al een stuk op weg helpen.