De 1000 eerste dagen

Actiepagina #de1000eerstedagen

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling. En kinderbegeleiders spelen daar een gigantische rol in door te doen waar ze goed in zijn. Zorg, liefde en aandacht geven aan de allerkleinsten, en hen alle kansen bieden om te groeien. Vandaag is hier door de te hoge werkdruk te weinig tijd en ruimte voor. Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Gent vindt dat er meer erkenning en middelen moeten komen voor die eerste 1000 dagen. Daarom bezorgt het LOK minister Beke een wel heel speciaal postpakket: een slinger van 180 meter met 1206 Gentse tutjes.

Slinger van 180 meter met 1206 Gentse tutjes

De Gentse kinderopvanglocaties voerden op vrijdag 1 april actie voor een betere kinderopvang in Vlaanderen. We sloten aan bij het initiatief #de1000eerstedagen.

Elke ouder kon een fopspeen ondertekenen met de naam van het kind. Dit is een symbool voor hun wens naar meer investeringen in de 1000 eerste dagen van hun kind. Van alle fopspenen maakten we een krans. Het resultaat is een slinger van 180 meter met 1206 tutjes met de boodschap: we willen meer kwaliteit in de kinderopvang voor alle kinderen in Vlaanderen. Want de eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling. En kinderbegeleiders spelen daar een gigantische rol in door te doen waar ze goed in zijn. Zorg, liefde en aandacht geven aan de allerkleinsten, en hen alle kansen bieden om te groeien. Vandaag is hier door de te hoge werkdruk te weinig tijd en ruimte voor.

De fopspenen verstuurden we op 12 mei samen met een brief naar minister Beke. Ze zijn de symbolische stem die we aan onze kinderen willen geven. Kinderen die kwalitatieve eerste 1000 dagen verdienen.

We vragen iedereen ook om een online petitie te tekenen. 

Minister Beke

Het is het LOK menens. Op 1 februari stuurde het al een brief met de strijdpunten naar minister Beke. Op 1 april vroeg het LOK opnieuw aandacht voor de kinderbegeleiders en andere medewerkers in de sector. En nu krijgt minister Beke dit bijzondere postpakket.

Beroep van kinderbegeleider aantrekkelijker maken

Enkel zo kunnen we onze kinderen geven wat ze nodig hebben: zorg, liefde en aandacht. En enkel zo geven we onze kinderbegeleiders het respect dat ze verdienen. Daarom strijdt het LOK voor:

  • Een degelijke vooropleiding met een diversiteit in profielen. In elk kinderdagverblijf moeten naast medewerkers met een diploma kinderzorg minstens 40% bachelors werken. Zoals dat in de meeste landen in Europa het geval is.
  • Een betere verloning.
  • Een lagere begeleider / kind ratio naar analogie met andere landen. In België is dit momenteel 9, in Griekenland en Finland: 4 in Frankrijk, Polen Zweden, Denemarken: 5 en in Groot-Brittannië en Nederland: 3.
  • Een degelijke subsidiëring per kindplaats die kwalitatieve en toegankelijk kinderopvang mogelijk maakt, rekening houdend met de vraag naar opvang.
  • Meer kindvrije uren om vorming optimaal te laten renderen.
  • Een integrale blik op het jonge kind en een betere samenwerking tussen sectoren.

Het belang van 1000 dagen

Die eerste levensjaren hebben een zeer grote invloed op de rest van de ontwikkeling van kinderen. Bij baby’s gaat het onder andere om het juist interpreteren van signalen en het fysiek en emotioneel nabij zijn bij kinderen. Bij de peuters gaat het over het uitdagen en feedback te geven.

Documenten